måndag 25 november 2013

Dags för betyg

Eleverna i åk 6 får snart betyg för första gången. Skolverket har tagit fram en broschyr till föräldrar där man förklarat lite kring betyg och betygsskalan. Du kan ladda ner broschyren genom att klicka på nedanstående länk. Betygen kommer att skickas hem till eleverna via post i samband med terminsslutet.

http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.175756!/Menu/article/attachment/Dags_for_betyg_A4.pdf

Förändring angående skriftliga omdömen och individuell utvecklingsplan (IUP)

För att minska lärarnas dokumentationsbörda har regeringen beslutat följande:

För åk 1-5 ges skriftliga omdömen endast en gång per läsår liksom upprättande av IUP. (fram till nu har det varit två gånger per läsår).

För åk 6 ges inga skriftliga omdömen. Dessa elever får betyg varje termin.

Utvecklingssamtal ska även fortsättningsvis erbjudas två gånger per läsår för alla elever.

I Sydvästen kommer skriftliga omdömen att ges i slutet av läsåret (juni). Utvecklingssamtal kommer att genomföras i början av varje termin. I samband med samtalet i aug/sep upprättas även IUP.

Hälsningar
Inger

onsdag 2 oktober 2013

Musiklärare för åk 4-6

Glädjande nog har vi en behörig musiklärare för åk 4-6,
Lovisa Wendefors. Vi hälsar Lovisa välkommen!

Ledigheter och nationella prov

I början av terminen fick ni hem en information kring elevers ledighet. Under perioden då vi genomför nationella ämnesprov beviljas ingen ledighet för elever i åk 3 och 6. I nedanstående länk hittar du aktuella datum när proven genomförs.

Åk 3
http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov-bedomningsstod/grundskoleutbildning/arskurs-1-3/amnesproven-i-arskurs-3/provperiod-for-amnesproven-i-arskurs-3-1.195871

Åk 6
http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov-bedomningsstod/grundskoleutbildning/bedomning-i-arskurs-4-6/amnesproven-i-arskurs-6/provdatum-for-amnesproven-i-arskurs-6

fredag 6 september 2013

Sommar kvar....

Det har varit härliga uppstartsveckor med mestadels vackert sommarväder. Det njuter både barn och vuxna av. Nya grupper och några nya pedagoger innebär att vi använt en del av tiden till att lära känna varann de första veckorna.

Just nu genomförs utvecklingssamtal för alla elever förutom för åk 4 som hade sina samtal i maj.

Vecka 38 får eleverna tillgång till lärplattorna. Det ser många fram emot. Som med allt nytt så finns det också frågor och kanske farhågor. Vi kommer att ha vissa "skolregler" kring användningen. Vissa saker kommer att vara svårt i början men när "nyhetens behag" lagt sig lite så tror vi att det ska bli rätt bekymmerfritt. För er som kommer att ha era barns plattor hemma utanför skoltid kan det kanske vara klokt att redan nu fundera på "hemmaregler" som tex när man stänger av den för kvällen.
Vi kommer att ge möjlighet för diskussioner om detta på ett föräldramöte lite längre fram.
I samband med utdelningen kommer våra IT-pedagoger att finnas här en dag. Då kan du som förälder komma hit och ställa ev frågor. Tider för detta får ni via klasslärarna.

Önskar er en riktigt trevlig helg. Njut av att sommaren fortfarande hänger sig kvar.
hälsningar Inger

onsdag 14 augusti 2013

Välkommen tillbaks till ett nytt läsår!


Jag hoppas att ni allihop haft en fin sommar med mycket bad och annat härligt. Nu närmar sig skolstarten och jag hoppas att barnen är glada och fyllda med energi inför skolstarten. Lärarna började i måndags och vi har använt veckan till olika förberedelser och fortbildning. Viktiga dagar men vi väntar förstås på våra elever. En skola utan barn är lite ödslig. Välkomna på måndag!
Under våren har jag tillsammans med personalen diskuterat hur vi på bästa sätt ska organisera grupper och lärande läsåret 2013/14.

Vi kommer att arbeta:  F-åk 2, åk 3-4 och åk 5-6. Detta ger en jämn fördelning av både elever och personal i grupperna.

Åsalie Frank är ny lärare och kommer att vara klasslärare i åk 5-6 tillsammans med Helen och Anna. Åsalie kommer även att undervisa i åk 3-4 i engelska, matematik, NO och musik.

Lotta Axelsson har sökt en annan tjänst och kommer att vara tjänstledig kommande läsår. Vikarie för henne blir Kirsten Bjerum.  Hon kommer att vara klasslärare för åk 3-4 men också undervisa i åk 5-6 i ämnena Sv och SO. Elisabeth kommer att arbeta som resurs i åk 3-4.

I F-åk 2 arbetar SigBritt, Siv-Britt och Carin som tidigare. Slöjd, Idrott och Fritids är också som tidigare.

Vi önskar de nya lärarna välkomna och hoppas att de ska trivas på Klockargårdskolan.

onsdag 12 juni 2013

Sommarlov!

Vilket härligt ord! Jag hoppas att både barn, föräldrar och personal får möjlighet att hämta ny energi i sommar. Tack för gott samarbete under året.
Trevlig sommar
Inger

söndag 2 juni 2013

Höstens organisation

Till hösten kommer vi att organisera eleverna i F-2, 3-4 och 5-6. Detta gör att vi får en bra fördelning med antal elever och resurser i varje grupp. Åsalie Frank kommer att arbeta i åk 5-6 men också undervisa något i åk 3-4. Vi önskar Åsalie välkommen till Klockargårdskolan.

söndag 28 april 2013

Skolavslutning den 13 juni

Klockargårdsskolan kommer att ha sin skolavslutning i kyrkan kl. 8.20.

fredag 12 april 2013

Hurra!

Det verkar som om våren äntligen är på väg. Idag har det varit regnigt och vi hoppas att efter regn kommer sol....

Det är intensiva arbetsveckor i skolan för elever, lärare och även för mig. Det är ofta jag reflekterar kring hur mycket lärande som det sker på olika ställen varje dag i en skola. När jag tar del av vad som hänt i klasserna varje vecka blir jag så glad. Vilka duktiga elever vi har! I åk 3 och 6 arbetas det intensivt med att genomföra de Nationella proven. Det tar mycket tid och kräver en hel del logistik för att få till allt. Det ska bli spännande att ta del av resultatet.

Mitt arbete består just nu bland annat av att förbereda hösten! En rektor lever tyvärr inte särskilt mycket i nuet utan nästan ett halvår framåt :-).

En sak vi är riktigt glada för är att vi till hösten kommer att kunna arbeta mer med digitala verktyg. Då får alla elever på Klockargårdsskolan tillgång till en lärplatta. Hurra! Vi har blivit utvalda att vara nästa område som får denna möjlighet.
Det test som genomförts på bla Villstadskolan är utvärderat och det har varit mycket positivt. Både vi och eleverna längtar tills det blir vår tur. Pedagogerna kommer att få sina plattor innan sommaren för att de ska kunna förbereda sig.
Vi kommer att återkomma med information när det närmar sig lite mer. Vi vet i dagsläget inte exakt när i höst de kommer till eleverna.

fredag 4 januari 2013

Gott Nytt År!

Ja, nu är det vår, eller åtminstone vårtermin. Sedan det blev barmark känns det dessutom som om våren verkligen är på väg. Förhoppningsvis får väl vi lite vinter till så vi får använda julklappsskidor och skridskor mm.
Just nu håller jag på att fylla vårens almanacka med olika aktiviteter för både elever och personal. Det är som vanligt svårt att få plats med allt. För elever i åk 6 blir det fler ämnesprov från och med denna termin. De första är redan i v. 6. Titta gärna under nedanstående länk för att se vilka dagar och veckor proven genomförs. Under dessa dagar/veckor beviljas ingen ledighet.
http://www.skolverket.se/prov-och-bedomning/nationella-prov/mer-om-nationella-prov/2.1180/provdatum-grundskolan-1.105497

När det gäller personalen under våren så kommer Eva Svenningsson att gå hem på föräldraledighet i början av februari. Anneli Bakker kommer att ansvara för Slöjd och Bild under vårterminen. Anneli kommer också att arbeta lite på fritids. Vi önskar Anneli välkommen tillbaks till Klockargårdsskolan!

Nu väntar vi på att eleverna ska komma den 10 januari och hoppas på en spännande och lärorik vår.
Hälsningar
Inger