fredag 9 maj 2014

Skriftliga omdömen

Riktlinjerna kring skriftliga omdömen och utvecklingssamtal är något förändrade utifrån hur det varit tidigare.

Omdömen ges till alla elever i åk 1-5 en gång per år. Elever i åk 6 får betyg men inga omdömen.
Omdömena kommer att vara av ett enklare slag jämfört med tidigare. Många elever och vårdnadshavare upplevde de förra omdömena som allt för omfattande och svåra att förstå.
Omdömena kommer att delges eleven och vårdnadshavaren vid utvecklingssamtalet i augusti/september. Då skrivs också en framåtsyftande planering.
I januari/februari genomförs ytterligare ett utvecklingssamtal men då ges inga omdömen.
Utvecklingssamtal genomförs två gånger om året även för åk 6.

Som vårdnadshavare är du alltid välkommen att kontakta skolan om du vill ha ytterligare samtal kring ditt barns skolgång.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar